به گزارش اکونا پرس،

خبرنگاران، روزنامه‌نویسان، عکاسان و تصویربرداران خبری باید به ‌موجب قرارداد کارمعین (دائمی یا موقت) در یک نشریه، خبرگزاری یا پایگاه خبری اشتغال داشته باشند، مدرکی دال بر اشتغال مستمر به مشاغل مذکور در این آیین‌نامه ارائه دهند و خودرو متقاضیان دریافت این مجوزها الزاما باید پلاک شهر تهران داشته و متعلق به متقاضی یا همسر وی باشد.

متقاضیان دریافت مجوز می‌بایست پس از ورود اطلاعات فردی و مشخصات خودرو در سامانه تهران من مدارک موردنیاز را نیز بارگذاری کنند.

متقاضیان برای دریافت طرح ترافیک خبرنگاری در سال 98 باید معرفی نامه ای از سوی رسانه محل اشتغال ایشان (روزنامه، خبرگزاری، پایگاه خبری و ...) در قالب نامه‌ای به ‌عنوان سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم و در آن مشخصات فرد متقاضی، شماره خودرو و زمینه کاری وی درج شود.

معرفی‌نامه‌ها باید با امضای بالاترین مقام مسئول نهاد صادرکننده آن ارائه شود و مسئولیت محتوای آن‌ با رسانه یا تشکل صنفی امضا کننده است.

 متقاضیان همچنین باید مدرک بیمه خبرنگاری خود یا 10 نمونه از آثار منتشر شده با امضای خود در مطبوعات و رسانه‌ها که متعلق به شش ماه پایانی سال 1397 باشد را بارگذاری کنند.

آنطور که مسئولان شهری گفته اند قرار است امسال محدوده زوج و فرد حذف و به حلقه دوم طرح ترافیک تبدیل شود.