به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محسن هاشمی در ابتدای یکصدو پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پایان مهلت قانونی دریافت گزارش تخلفات و اعتراضات نسبت به برگزاری انتخابات شورایاری گفت: هیات نظارت در حال بررسی گزارشها وشکایات واصله است  که از همکارانم می خواهم با دقت و حساسیت کافی به شکایات واعتراضات مستند رسیدگی کنند تا از تضییع حق شهروندان جلوگیری بعمل آید.

رییس شورا در ادامه با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد اقدام بدون منطق دولت آمریکا در تحریم وزیرخارجه ایران و متعاقب آن، توهین سخنگوی وزارت خارجه دولت ترامپ به دکتر ظریف بودیم اظهار داشت: این اقدامات اگرچه از سرکینه توزی و دشمنی با ایران صورت گرفت اما عمق بی منطقی و انفعال دولت آمریکا را در برابر ایران نشان داد و تبلیغ بزرگ و بی هزینه ای برای جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل بود.

محسن هاشمی همچنین با اشاره به تذکر هفته گذشته  اش به شهردار تهران درباره لزوم توجه ویژه به حمل ونقل عمومی در مدیریت شهری و نارضایتی شهروندان تهرانی از کمبودهای سیستم حمل ونقل عمومی بویژه در ساعات اوج ترافیک از برگزاری جلسه ای که روز گذشته در این باره با حناچی شهردار تهران داشته است خبر داد و گفت:  جلسه ای خوبی بود بنابراین با توجه وحمایت ویژه ی ایشان به حوزه حمل ونقل عمومی ،انتظار داریم تا تحولات مثبتی در جهت ارتقای خدمت رسانی به شهروندان صورت گیرد.

محسن هاشمی همچنین تاکید کرد: همکارانم در شورای شهر تهران نیز مصمم هستند در مدت باقیمانده از این دوره شورای شهر، حمایت جامع وهمه جانبه ای از سیستم حمل ونقل عمومی داشته باشند وانشاله پس از تعطیلات تابستانی شورا، شاهد ارائه طرح و مصوبات مورد نیاز در این زمینه وتحولات عملی از سوی شورا وشهرداری خواهیم بود.