به گزارش اکونا پرس،

عزیز اکبریان در تذکر شفاهی امروز خود در جلسه علنی مجلس با مورد خطاب قرار دادن رئیس جمهور اظهار کرد: متاسفانه علیرغم قول‌های دولت مطالبات فرهنگیان و همچنین پاداش پایان خدمت آن‌ها عملی نشده و از رتبه بندی معلمان هم خبری نیست.

وی همچنین در تذکر دیگری به وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد افزایش مالیات‌ها، گفت: در کشوری که مورد تحریم است به سر می‌بریم و رکود اقتصادی وجود دارد، صنایع و کسبه ما با مشکلاتی مواجه هستند و امرار معاش این اقشار نیز با مشکل رو به رو است، در چنین شرایطی افزایش مالیات‌ها می‌تواند بسیاری از این صنایع را به تعطیلی بکشاند.

این نماینده مجلس همچنین در تذکر به وزیر نیرو با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد جاده چالوس ابراز کرد: تاکنون علیرغم این مصوبه حتی یکی از بندهای دولتی آن اجرایی نشده است.