به گزارش اکونا پرس،

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۳۱ قرار گرفته و هوای پایتخت برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم است همچنین شاخص در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۱۲۸ قرار داشت هوا آلوده بود.

تهران از ابتدای سال ۲۵ روز هوای پاک، ۲۱۳ روز هوای قابل قبول، ۷۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشت؛ این در حالیست که در مدت مشابه سال پیش پایتخت ۱۸ روز هوای پاک، ۲۴۰ روز هوای قابل قبول و ۵۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و جامعه داشت.

بیشترین دما برای روز جاری ۷ درجه و کمترین دما یک درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.