به گزارش اکونا پرس،
وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره کمک بهزیستی به کودکان بدسرپرست اظهار کرد: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در قالب پویش همدلی مومنان اقدام خوبی برای کودکان بد سرپرست انجام شد.

وی بیان کرد: مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بر روی کارت بانکی ۲۸ هزار فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی که دارای سرپرستان غیر موثر هستند شارژ شد.

قبادی دانا خاطرنشان کرد: مجموع این مبلغ ۱۴ میلیارد تومان بود که از سوی بنیاد مستضعفان تامین مالی شد تا این مبلغ بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا را جبران کند.