به گزارش اکونا پرس،
در آغاز این جلسه لایحه شهردار تهران در خصوص «تاسیس سازمان مدیریت آب‎های سطحی شهر تهران» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این جلسه همچنین بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص انتخاب  2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در شورای سازمان بهشت زهرا(س) در اجرای بند "د" ذیل ماده 9 اساسنامه شرکت مذکور و نیز بررسی لایحه انتخاب  2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در اجرای بند "د" ذیل ماده 9 اساسنامه شرکت مذکور و همچنین لایحه شهردار در خصوص انتخاب  2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در شورای سازمان زیباسازی شهرداری تهران در اجرای بند "د" ذیل ماده 9 اساسنامه شرکت مذکور  بررسی می شود. 
همچنین در ادامه جلسه لایحه شهردار در خصوص انتخاب  2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در شورای سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در اجرای بند "د" ذیل ماده 9 اساسنامه شرکت مذکور بررسی می شود.
بررسی لایحه شهردار در خصوص انتخاب  2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در شورای سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در اجرای بند "د" ذیل ماده 9 اساسنامه شرکت مذکور و انتخاب  2 نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در شورای سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در اجرای بند "د" ذیل ماده 9 اساسنامه شرکت مذکور در دستور جلسه آتی شورا قرار دارد.
 
سپس صورت جلسه پنجاهمین تا پنجاه و دومین جلسه کمیسیون نام گذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی «سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برای سال مالی 1399» و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه قرائت و مورد بررسی قرار می‎گیرند.
در پایان نیز گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی «اداره کل پشتیبانی شهرداری تهران برای سال مالی 1399» و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه قرائت و بررسی می شود.