به گزارش اکونا پرس،

 در بنرها و دست نوشته های تجمع کنند گان آمده : در حالی که در روزهای کرونایی مغازه ها و پاساژها مسقف باز هستند چرا باید روز بازار ها که در فضای باز هستند بسته باشند . 

گفتنی است حدود ۳هزار کاسب دست فروش که از قشر ضعیف  جامعه و زیر خط فقر هستند کهاز بهمن ‌سال ۹۸تا کنون درآمدی ندارند و این ممنوعیت بی دلیل فعالیت هم چنان ادامه دارد . یکی از شرکت کنندگان در تجمع با فریاد اعلام می کرد : به داد ما برسید هیچ کس از ما و خانواده های ما که معاش خود را روزانه کسب می کردیم حمایت نمی کند ما اگر از کرونا نمیریم قطعا از فقر و گرسنگی خواهیم مرد . این تجمع تا لحظه مخابره خبر هم چنان ادامه دارد .