به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛  رئیس اداره پایش و نظارت اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار تصریح کرد:دراین بازدید، بخشهای مختلف بیمارستان، اعم از موتورخانه، انبار، محل دپو و نگهداری زباله، اتوکلاو و.. موردبررسی قرارگرفت و گزارش لازم از واحد HSE بیمارستان نیز اخذ گردید. 

پدیدار با بیان اینکه -دودکش مورداشاره در گزارش مربوط به خروجی موتورخانه بیمارستان میباشد گفت: بی خطرسازی زباله های خطرناک و عفونی، توسط دستگاه بی خطرساز (اتوکلاو) انجام میگردد و آثار زباله سوزی مشاهده نشد .

 به گفته وی این بیمارستان قراردادحمل و دفع پسماندعفونی وآنالیز پساب خروجی تصفیه خانه را دارا میباشد.