به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، دویست و شصت و پنجمین جلسه علنی شورا در تاریخ سه‎شنبه 30 دیماه 1399 از ساعت 8:45 الی 12 در محل تالار شورا صورت می‎گیرد.

این جلسه با نطق پیش از دستور علی اعطا، زهرا صدراعظم نوری و محمد سالاری آغاز می‎شود.

در ادامه این جلسه اعضای شورا 35 مورد پرونده پلاک ثبتی باغات را مورد برررسی قرار می‎دهند.

همچنین در این جلسه صورتجلسه های پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرند.