به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران دردویست وهفتادوهفتمین جلسه شورا لایحه تعیین نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در این باره گفت: در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل نرخ بلیت و کرایه حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد شهرداری در مترو افزایش 45 درصدی بود اما ما از شهرداری خواستیم قیمت تمام شده بلیت مترو را محاسبه کنند که در شرایط کرونایی و با توجه به کاهش مسافر و افزایش هزینه ها، هزینه تمام شده بلیت مترو در سال 1400 بالغ بر 19هزار و 859 تومان خواهد بود که البته اگر شرایط عادی شود و ویروس کرونا از جامعه رخت بربندد این قیمت نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: با این وجود از این قیمت شهروندان تنها 9 درصد را پرداخت خواهند کرد در حالی که می دانید طبق قانون یک سوم قیمت تمام شده بلیت بر عهده شهروندان، یک سوم برعهده دولت و یک سوم برعهده شهرداری است. اگر ما می خواستیم  یک سوم سهم شهروندان را بگیریم با یک افزایش قیمت شدید مواجه می شدیم لذا در این لایحه تنها 9 درصد هزینه تمام شده بلیت مترو از شهروندان گرفته خواهد شد.

علیخانی گفت: بر اساس لایحه پیشنهادی متوسط افزایش نرخ بلیت  مترو در سال 1400 نسبت به سال 99 به طور میانگین برابر 24.75 درصد یعنی زیر 25 درصد خواهد بود.  در مورد نرخ کرایه  خطوط اتوبوسرانی و مینی بوسرانی نیز به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 نرخ کرایه تا سقف 35 درصد افزایش دهد و متوسط افزایش نرخ از 25 درصد نباید فراتر نرود.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در ادامه افزود: در مورد نرخ تاکسی به دلیل اینکه کرایه تاکسی مستقیم از جیب مردم پرداخت می شود و تورم بین 40 تا 50 درصد است به دلیل اینکه فشار زیادی به رانندگان وارد می شود لذا در این مورد به شهرداری اجازه داده می شود در مورد نرخ کرایه  تاکسی حداکثر تا سقف 35 درصد افزایش قیمت داشته باشند.

در نهایت این لایحه با 14 رای موافق به تصویب رسید.