به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران در همین راستا نیز کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران با تغییر نام دو مجموعه ورزشی به نام زنده یاد مهرداد میناوند و زنده‌یاد علی انصاریان موافقت کرده و مقرر شد تا پس از تصویب در صحن شورای شهر مجموعه ورزشی شکوفه در منطقه 14 و محله غیاثی به نام علی انصاریان و مجموعه باغ گلستان در منطقه 10 و تقاطع خیابان رودکی و کمیل به نام مهرداد میناوند نامگذاری شود. 

 دلیل این نامگذاری را نزدیکی این مجموعه های ورزشی با محله کودکی و به دنیا آمدن این افراد است و در بهار 1400 تمام مراحل این نامگذاری های طی خواهد شد.