به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران حجت نظری در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورا و در تذکری گفت: تذکر بنده خطاب به شهرداری‌های مناطق است؛ متاسفانه به‌رغم ایدغدغه مندی اعضای شورا و ستاد شهرداری در مورد ساخت و سازها و تردد وسایل نقلیه سنگین و اینکه از یک ساعتی از روز دیگر این اجازه برای تردد وجود نداشته باشد، اما همچنان شاهد این هستیم که در بعضی از مناطق متاسفانه در ساعت های مربوط به استراحت مردم، ساعت یک یا دو بامداد همچنان تردد خودروهای سنگین وجود دارد و بالطبع این باعث سلب آسایش شهروندان میشود.

نظری افزود:  لذا تقاضا می‌کنم شهرداری تهران چه معاونت محترم برنامه ریزی چه معاونت محترم شهرسازی این موضوع را به شهرداری‌های مناطق متذکر باشند تا موجبات سلب آسایش مردم رفع شده و انشالله این اتفاق تکرار نشود.