به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران علی اعطا با بیان این که باز شدن پای بخش خصوصی به قصد فروش واکسن به مردم، باعث کالایی شدن سلامت می شود، اظهار داشت: «دولت در ابتدا گفت بر اساس سند ملی کرونا، همه را به صورت رایگان واکسن خواهد زد اما متاسفانه در ادامه صحبت از واکسن پولی شد و گفته شد شرکت های خصوصی نیز می توانند واکسن وارد کنند و با قیمت مصوب به قشری که توانایی خرید آن را دارند، بفروشند».

وی با بیان اینکه اگر قرار است از شرکت های خصوصی کمک گرفته شود، فقط باید در حوزه وارادات واکسن باشد، افزود: «اگر قرار است که شرکت های خصوص به دولت کمک کنند، این باید در زمینه واردات باشد و نباید واکسن های وارداتی توسط شرکت های خصوصی به اقشار برخوردار فروخته شود».

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ورود شرکت خصوصی به بحث فروش مستقیم واکسن به مردم، یک سیاست غلط است، اظهار داشت: واکسن پولی برای قشری از جامعه موجب می شود بخش های دیگر جامعه احساس تبعیض را با تمام وجود احساس کنند.

وی افزود:وظیفه ذاتی حاکمیت، حفظ و نگهبانی از حق حیات تک تک افراد جامعه است و پولی شدن واکسن باعث می شود که در این وظیفه حاکمیت خدشه دار شود و این تصور ایجاد شود که حق حیات عده ای نسبت به عده ای دیگر برتر شمرده شده است.

علی اعطا در خصوص تکذیب واکسن پولی توسط مقامات ذیربط گفت: «این که گفته شود شرکت های خصوصی می توانند با قیمت مصوب وزارت بهداشت واکسن بفروشند، نه تنها تکذیب نیست بلکه تایید همان واکسن پولی و نقض قول اولیه مسئولان در خصوص واکسیناسیون رایگان همه جامعه است. متاسفانه این تشویش در تصمیم گیری باعث آزرده شدن بیش از پیش روح و روان مردم می شود».