به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران پیروز حناچی شهردار تهران، طی نامه ای و در پاسخ به تذکر مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران مبنی بر ایمن‌سازی و تعیین تکلیف گودهای رها شده نوشت: تاکنون 249 گود رهاشده در سطح شهر تهران احصاء و اطلاعات آن جمع‌آوری شده است.

او افزود:   تعداد 30 گود بسیار پرخطر ارزیابی‌شده و تمام یا بخشی از 12 گود توسط مناطق پرشده است.

شهردار تهران در ادامه از ارائه لایحه اصلاح مصوبه ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری‌های ساختمانی شهر تهران» به شورای شهر تهران خبر داد.

متن نامه به شرح ذیل است:

با سلام و احترام

   بازگشت به نامه شماره 160/26809 مورخ 99/11/28 در خصوص «تذکر جناب آقای فراهانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران پیرامون لزوم توجه به ایمن‌سازی و تعیین تکلیف گودهای رها شده در سطح  شهر تهران»، به استحضار می‌رساند:

1- با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده تاکنون 249 گود رهاشده در سطح شهر تهران احصاء و اطلاعات آن جمع‌آوری شده است (پیوست 1) که بازدید از آن‌ها توسط کارشناسان این شهرداری با همراهی کارشناسان دانشگاه تربیت مدرس به‌عنوان مشاور فنی در دستور کار قرار گرفته است.

2-  طی بازدیدهای به‌عمل‌آمده تاکنون، تعداد 30 گود بسیار پرخطر ارزیابی‌شده (پیوست 2) و مراتب برای اقدام پیشگیرانه عاجل به مناطق مربوطه ارسال گردیده است. همچنین تمام یا بخشی از 12 گود توسط مناطق پرشده است. لازم به ذکر است پایش فنی گودها طبق دستورالعمل ارزیابی کیفی خطر گودهای رهاشده که توسط مشاور تهیه شده است، انجام می‌گیرد (پیوست 3).

3- با عنایت به اینکه در اختیار داشتن آمار به‌روز و برخط از گودهای رهاشده سطح شهر به‌منظور برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بر وضعیت این گودها بسیار ضروری است، گردشکار سامانه شناسایی گودهای رهاشده تدوین شده و مقرر است در سامانه ناحیه‌محوری لحاظ گردد.

4-  به ‌منظور ارتقای ایمنی گودبرداری و پیشگیری از رها شدن گودها در پروژه‌های ساختمانی، «لایحه اصلاح مصوبه ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری‌های ساختمانی شهر تهران» منضم به گزارش توجیهی مربوطه طی نامه شماره 1116208 مورخ 99/11/08 برای سیر مراحل تصویب به آن شورای محترم تقدیم گردیده است.