به گزارش اکونا پرس،

جعفر صادق تبریزی در گفتگوی تلویزیونی از روند مطلوب تزریق واکسن و افزایش پایگاه‌های واکسیناسیون خبر داد و افزود: در حال حاضر ۶۲۲ پایگاه تجمیع و ۲ هزار ۵۷۶ ایستگاه واکسیناسیون راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار واکسن در اختیار مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت است، افزود: هر ۵ سال به ۵ سال از جمعیت سالمندان برای تزریق واکسن دعوت می‌شود و در حال حاضر به گروه سنی ۷۵ سال به بالا واکسن تزریق می‌شود.
صادق تبریزی افزود: سهمیه جاماندگان گروه‌های سنی محفوظ است.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان اینکه جمعیت ۷۵ سال تا ۷۹ سال ۹۳۰ هزار نفر است، گفت: جمعیت ۷۰ تا ۷۵ سال هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است و تا ۱۰ روز آینده واکسن به آن‌ها تزریق می‌شود.
جعفر صادق تبریزی گفت: در حال حاضر گروه‌های سنی با واکسن وارداتی واکسینه می‌شود.
وی، اولویت‌های شغلی را جزو مرحله سوم واکسینه اعلام کرد و افزود: در مرحله نخست واکسیناسیون به قشر کارکنان درمان و پزشکی، آسایشگاه‌ها و جانبازان تزریق شد.
آقای صادق تبریزی افزود: مرحله دوم به براساس گروه‌های سنی ۶۰ سال به بالا و بیماران دارای بیماری زمینه است.
وی، مرحله سوم واکسیناسیون را به گروه‌های شغلی حساس از جمله نیرو‌های مسلح و رانندگان تاکسی و شرکت واحد اولویت بندی کرد.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: واکسن کارکنان آموزشی و معلمان در مرداد ۱۴۰۰ انجام می‌شود.
جعفر صادق تبریزی گفت: واکسن آزاد وجود ندارد و در صورت مشاهده به طور حتم تقلبی است.
وی، فرایند نوبت دهی را از طریق سامانه سلامت (https://salamat.gov.ir/) اعلام کرد و گفت: روند واکسیناسیون ۷۵ سال در کشور از فردا یا پس فردا نوبت دهی می‌شود.