به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران سید آرش حسینی میلانی و علی اعطا، دو عضو شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز با حضور در منطقه ۵ شهرداری تهران، از منطقه و باغات کن بازدید کردند.

در این بازدید که محمود کلهری، شهردار منطقه ۵ سید آرش حسینی میلانی و علی اعطا را همراهی می‌کرد، دو عضو هیات رییسه شورای شهر از آخرین وضعیت اجرای طرح تفصیلی کن مطلع شده و ابهامات و مشکلات اجرای آن را مورد ارزیابی قرار دادند.

همچنین در این بازدید، حسینی میلانی و اعطا به بررسی وضعیت معابر، بافت فرسوده، شناسنامه باغات و وضعیت درختان میراثی کن پرداخته و در ادامه، از کوچه دوستی و مجتمع فرهنگی – ورزشی در دست احداث «دژ باغ» در این منطقه بازدید به عمل آوردند.

حسینی میلانی و اعطا همچنین در این بازدید وضعیت اجرای انجام ۱۴۰ پروژه کوچک مقیاس منطقه ۵ در سال ۱۴۰۰ و پارک جنگلی کوهسار را نیز مورد پیگیری قرار دادند.

در ادامه این بازدید، حسینی میلانی و اعطا به بوستان جوانمردان رفتند و آخرین وضعیت بهره‌برداری از جمله سالن تئاتر، آبیاری و آبرسانی به فضای سبز را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این بازدید، حسینی میلانی و اعطا به همراه کلهری در مراسم کودکان و نوجوانان سندروم داون و نیازهای ویژه شرکت کردند.