به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران اعضای شورا بررسی لایحه " مجوز واگذاری حق بهره برداری و تمدید قرارداد ملکی متعلق به شهرداری به انجمن خوشنویسان ایران " را دستور کار سیصدو پنجمین جلسه خود داشتند.  

در ابتدا زهرا صدر اعظم نوری در گفتمانی اعتراضی خطاب به هیات رییسه شورا متذکر شد و گفت: حدود یکسال است لایحه ای به استناد بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها به منظور "تعیین تکلیف حق بهر برداری املاکی که متعلق به شهرداری است اما بهره برداری آنها به سازمان ها و خیریه ها و یا سمن ها و انجمن های متفاوت واگذار شده است" در کمیسیون های شورا به دلیل نظرات متفاوت، مانده است.

او ادامه داد: وقتی لایحه ای با این درجه اهمیت بلاتکلیف مانده ارائه لوایح پیشنهادی که تعدادشان هم در حال افزایش است بی مورد است.

صدر اعظم نوری خطاب به رییس شورا و هیات رییسه یادآور شد: با تعیین تکلیف لایحه اصلی سرنوشت لوایح موردی مشخص خواهد شد.

محمد سالاری نیز در تایید سخنان صدر اعظم نوری گفت: شخصا 7 الی 8 بار از طریق کمیسیون ها و دبیران کمیسیون ها پیگیر تعیین تکلیف لایحه اصلی بودم. حتی این زمزمه به گوش می رسد که دستوراالعمل دیگری در این ارتباط در سازمان املاک در حال تهیه است.

او ادامه داد: شورا در ارتباط با لایحه اصلی تعیین تکلیف حق بهره برداری املاک متعلق به شهرداری موضوعات را به صورت کارشناسی بررسی کرده است. بنابراین باید از واگذاری های موردی پرهیز کنیم و تمرکزمان بر واگذاری به صورت کلی باشد.

سید محمود میرلوحی نیز با این توضیح که این موضوع را از کمیسین های شورا و کمیسیون مشترک پیگیری کرده است گفت: طبق آخرین اطلاعاتی که دارم لایحه کماکان در اختیار اقای حق شناس جهت امضای نهایی و ارائه به صحن است.

سید ابراهیم امینی نیز خاطر نشان ساخت: اختلاف پیش آمده بین اقای حق شناس و کمیسیون برنامه و بودجه بر سر تدوین آیین نامه اجرایی همراه با مصوبه شدن این لایحه است.

امینی تاکید کرد: نوشتن آیین نامه اجرایی در اختیار و جز وظیفه شورا نیست. شورا باید آیین نامه را مصوب کند نه تدوین.

نایب رییس شورا همچنین از اعلام آمادگی بررسی لایحه مذکور در جلسه آتی شورا خبر داد.

محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه " مجوز واگذاری حق بهره برداری و تمدید قرارداد ملکی متعلق به شهرداری به انجمن خوشنویسان ایران در توضیحات تکمیلی در این خصوص گفت: این لایحه بیش از یکسال است در کمیسیون مشترک شورا در حال بررسی و آماده ارائه به صحن است. تنها چیزی که باید به آن توجه داشت آیین نامه اجرای این لایحه است که شورا نمی تواند حسب وظیفه ذاتی دخل و تصرفی در آن داشته باشد. زمانی آیین نامه مورد نظر قرار می گیرد که به تصویب صحن شورا و در نهایت به تایید فرمانداری برسد بنابراین شان آیین نامه نویسی به عهده شورا نیست . در واقع شورا لایحه را به تصویب می رساند و بعد از تایید نهایتا خود شهرداری وظیفه انجام آن را دارد. یا اینکه در شورا تصویب شود که چه کسی لایحه را بنویسد.

حق شناس یادآور شد: این اختلاف نظر ها سبب تعلل در کار شده است .

شهربانو امانی نیز پس از استماع سخنان سایر اعضا از هیات رییسه خواست تا بررسی لایحه تمدید بهره برداری انجمن خوشنویسان ایران موکول به بررسی لایحه کلان مطرح شده در صحن شود.

در نهایت پس از بحث و بررسی های اعضا حق تمدید بهره برداری 5 ساله برای این ملک توسط انجمن خوشنویسان با تاکید بر اینکه بهره برداری تجاری غیر مرتبط مجاز نمی باشد به تصویب رسید.