به گزارش اکونا پرس،

  به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی محمد کبیری در این پیام می افزاید: بر همین اساس می توان گفت  تعاونی به عنوان الگویی کارآمد و مطلوب برای مدیریت نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت ایجاد و توسعه کسب وکار و کارآفرینی در راستای پاسخگویی به نیازهای مشترک با رویکرد توجه بنیادین به اصول و قواعد توسعه پایدار، صیانت از محیط زیست سالم، توجه به مسئولیت اجتماعی در مقابل جامعه و پایبندی به اخلاق حرفه ای، قلمداد می شود.
وی ادامه می دهد: نقش و جایگاه تعاونی ها در کمک به ایجاد اشتغال پایدار و مولد برای جوانان دانش آموخته و نیز سازماندهی مشاغل خرد و خانگی و ایجاد پیوند معنی دار و تعریف شده بین بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط (SME ) ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 معاون امور تعاون می افزاید : بر همین اساس در برنامه‌ های توسعه کارآفرینی و اشتغال در کشور (برنامه اشتغال پایدار و برنامه توسعه اشتغال روستایی)، سهم و نقش ویژه ای برای کسب و کارهای تعاونی در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، عملیاتی سازی پروژه سراسری"روستاتعاون" و ایجاد خطوط اعتباری متعدد و متنوع برای حمایت از تعاونی های توسعه عمران شهرستان،تعاونی های دانش بنیان، تعاونی های جوانان، تعاونی های زنان، تعاونی های توان‌یابان و سایر تعاونی ها و زمینه سازی برای نقش آفرینی نظام های تضمینی و توثیقی تعاونی ها از طریق نهادهای تامین مالی (بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی ها) از جمله بخشی از اقدامات انجام شده در این راستاست.
 کبیری آورده است: استفاده بهینه از فناوری‌ های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و توجه نهادینه به موضوعاتی نظیر دولت الکترونیک، توسعه شفافیت و نوآوری  از دیگر اقدامات موثر در افزایش کارآیی و کارآمدی تعاونی ها در سال های اخیر است که از طریق ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور و ایجاد امکان برگزاری مجامع تعاونی ها به صورت مجازی از طریق این سامانه میسر شده است.
کوتاه شدن زمان و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی ها و الکترونیکی کردن همه فرایندهای نظارت بر تعاونی‌ ها (نظارت های ساختاری و نظارت های درون کسب وکاری) از دیگر برکات عملیاتی سازی رویکردهای نوین حمایت از  تعاونی ها بوده که وی بدان اشاره کرده است.
 معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این پیام تصریح می کند : توسعه برنامه های ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی و برنامه ریزی و اقدام برای آموزش و توانمندسازی تعاونگران از طریق عملیاتی سازی برنامه های متنوع و متکثر آموزشی با استفاده بهینه از الگوهای آموزشی نوین و استفاده بهینه از رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری برای ترویج و توسعه فرهنگ تعاون و نهادسازی در حوزه اندیشه‌ ورزی‌ های نخبگانی در حوزه تعاون (ایجاد اتاق های فکر حوزه تعاون در تمام ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ها و ایجاد اندیشکده تعاون به عنوان نهاد ارتباطی بخش تعاون و مراکز دانشگاهی و نخبگانی و نهادهای پژوهشی معتبر) ازدیگر اقدامات قابل توجه در حوزه احیا و بازسازی ذهنی جامعه نسبت به موضوع تعاون است.
 کبیری می افزاید:استفاده بهینه از ظرفیت های دانشی بین المللی از طریق برگزاری سلسله وبینارهای بین المللی تعاون و ایجاد فضای مناسب برای تعاطی افکار و تبادل تجارب بین تعاونگران ایرانی و تعاونگران فعال در کشورهای پیشتاز و برنامه‌ ریزی و اقدام برای تعامل سازمانی با اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) و دپارتمان تعاون سازمان بین المللی کار(ILO) از دیگر فعالیت های موثر انجام شده در این سال‌هاست.
در بخش دیگری از این پیام تصریح شده است: سامانه محور نمودن رویداد معرفی تعاونی های برتر ملی و ایجاد فضای رقابت عادلانه  و منصفانه برای  تعاونی‌ های واجد شرایط و سنجه مند نمودن فرایندهای رقابت سالم بین تعاونگران در رشته فعالیت ها و گرایش‌ های گوناگون و ایجاد شفافیت در  فرایندهای این رویداد ترویجی سراسری از دیگر برنامه های مطلوب انجام شده در سال‌های اخیر است.  
 وی در این پیام یادآور شده است:  تعامل سازمانی مثبت با وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و تشکل های مردمی برای توسعه تعاون و تعاونی ها و هدایت افکار و اندیشه های تصمیم سازان و سیاستگذاران جامعه به سمت الگوی بین المللی تعاون و نظام کسب و کارهای تعاونی از دیگر اقدامات انجام شده است.
 وی می افزاید : برنامه ریزی و اقدام برای کاهش چشمگیر تعاونی های مشکل دار در حوزه های مسکن و مصرف و اعتبار و ایجاد فضای مناسب هم اندیشی سازمانی میان فعالان حوزه تعاون از دیگر برنامه های موثر عملیاتی شده در این سالهاست.
کبیری در پایان با گرامیداشت  روز جهانی تعاون و  تشکر و قدردانی از همه مدیران ،اعضای تعاونی ها  و  مروجان فرهنگ تعاون و یاریگری اقتصادی و اجتماعی،اظهار امیدواری کرده است نقش و سهم و جایگاه تعاون و تعاونی ها در دولت جدید نیز بیش از پیش گسترش یابد.