به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان سومین جلسه شورای ششم، دو فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تهیه سند تغییر و تحول شهر و دو فوریت جدول زمان کاری شورای شهر مورد بررسی اعضا قرار گرفت و به رای گذاشته شدند.

در آغاز دو فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تهیه سند تغییر و تحول شهر به رای گذاشته شد و به تصویب رسید و سپس کلیت طرح به رای گذاشته شد که آن نیز به تصویب اعضا رسید.

سپس دو فوریت جدول زمان کاری شورای شهر مورد بررسی اعضا قرار گرفت و مهدی چمران در این خصوص گفت: جدول زمانی، تقویمی شش ماهه است که بر اساس آن ساعات کاری خود را دنبال می‎کنیم.

او ادامه داد: بر اساس تصمیمی که در جلسات قبل گرفته شد روزهای یکشنبه و سه‎شنبه جلسات هفتگی خود را خواهیم داشت.

دو فوریت این جدول به رای گذاشته و تصویب شد و سپس متن طرح به رای گذاشته شد و ان نیز به تصویب اعضا رسید.