به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت الله عبدالملکی در این نامه همچنین تاکید کرده است: این موضوع به منظور صرفه جویی حداکثری در استفاده از منابع و امکانات در اختیار و لزوم پایبندی عملی نسبت به بایسته های ارزشمند اقتصاد مقاومتی است.