به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهر ان و حومه؛ در جلسه مدیران روابط عمومی قطارشهری‌های کشور امروز یکشنبه14 شهریور ماه از طریق ویدیو کنفرانس و با حضور اردشیر احمدزاده مدیرعامل اتحادیه شرکت های قطارشهری کشور برگزار شد 
محسن محمدیان مشاور مدیر عامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به تشریح اهم آخرین اقدامات انجام شده درشرکت بهره برداری متروی تهران و حومه پرداخت. در ادامه این جلسه نادی مدیر روابط عمومی قطار شهری قم، بیات مدیر روابط عمومی قطار شهری شیراز، صنعتگر مدیر روابط عمومی قطار شهری البرز، موسوی مدیر روابط عمومی قطار شهری کرمانشاه و رستمی مدیر روابط عمومی قطار شهری اسلامشهر نیز به تشریح آخرین اقدامات مجموعه خود پرداخت.
در این جلسه آخرین اخبار مربوط به وضعیت کارکنان در شرایط کرونا و انجام واکسیناسیون آنها بیان شد.
همچنین بررسی سامانه جامع اطلاعاتی از قطار شهری های کشور و برگزاری مستمر این جلسات از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
دکتر اردشیر احمدزاده مدیرعامل اتحادیه شرکت های قطارشهری ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در مدیریت روابط عمومی  قطار شهری های کشور  تاکید کرد با توجه به شرایط کرونا برگزاری آنلاین این جلسات می تواند  در جهت انتقال تجربیات قطار شهری ها به یک دیگر کمک کند.
در پایان این جلسه محسن محمدیان رییس کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی اتحادیه شرکت های قطارشهری کشور برنامه ها و پیشنهادات خود را برای شش ماه دوم سال جاری ارائه داد و مقرر گردید در جلسه بعدی 6 مورد مطرح شد مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.