به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه 23 شهریور 1400 از ساعت 8:45 لغایت 12 در محل صحن شورا برگزار می‎شود.

این جلسه با بررسی لایحه شهرداری تهران در خصوص «مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی جهت بازآفرینی محدوده پیرامونی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و محله تاریخی نفرآباد» آغاز خواهد شد.

سپس شش نفر از نمایندگان شورا جهت عضویت در شعبه های اول و دوم کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند بیستم ماده 55 قانون شهرداری انتخاب می شوند.

در ادامه 2 نفر از اعضای شورا بعنوان عضو ناظر هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب شهر تهران در اجرای تبصره ششم انتخاب می‎شوند.

در پایان نیز 2 نفر از کارشناسان خبره موضوع بند «ه» ذیل ماده دوم مصوبه « تشکیل ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت‎های سازمان‎های مردم نهاد شهر تهران» جهت عضویت در ستاد مذکور انتخاب خواهند شد.