به گزارش اکونا پرس،

بر این اساس درخواست بیمه بیکاری، درخواست تکمیل سوابق، درخواست کفالت فرزندان اناث، استعلام وضعیت بیمه شدگان و مستمری بگیران، پرداخت آنلاین حق بیمه، اخذ غیرحضوری اعتراض کارفرما،ابلاغ مفاصا حساب، درخواست پرونده ساختمانی و درخواست در سامانه مکاتبات الکترونیکی وصول حق بیمه به صورت 100 درصد غیرحضوری انجام می شود.

از مدت اجرای طرح 3070 تا پایان خرداد 1400 درخواست برای کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه کفن ودفن و خرید خدمت سربازی نیز بیش از 80 درصد به صورت غیرحضوری انجام می شود. از مجموع 61 هزار درخواست کمک هزینه ازدواج 50 هزار و 400 مورد طی این مدت الکترونیکی انجام شده است. همچنین از مجموع 22 هزار درخواست کمک هزینه کفن و دفن ، 18 هزار و 200 مورد غیرحضوری درخواست شده است.

طی مدت مذکور 86 درصد درخواست ها برای خرید خدمت سربازی نیز در سامانه خدمات غیرحضوری انجام شده است به طوری که از 710 هزار درخواست این خدمت 607 هزار و 600 مورد بدون مراجعه به شعبه و استفاده از سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی ثبت شده است.