به گزارش اکونا پرس،

در پی اختلال سوخت‌گیری خودرو‌ها در جایگاه‌های پمپ بنزین (از روز سه شنبه)؛ قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی در تهران افزایش یافته است.
پیش از این نیز در زمان اوج ترافیک کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی افزایش قابل توجهی داشته است.

 

اختلاف قیمت کرایه دو مسیر دیروز و امروز 

 

افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی درپی اختلال شبکه توزیع سوخت

مسیر صدا و سیما تا فلکه سوم شهران

 

>>

کرایه 84،500 تومان - دیروز ساعت 18:29

 

<<

کرایه 38،500 تومان - امروز ساعت 11:29

افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی درپی اختلال شبکه توزیع سوخت

 

 

   
افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی درپی اختلال شبکه توزیع سوخت

مسیر صدا و سیما تا دانشگاه علم و صنعت

 

>>

کرایه 80،000 تومان - دیروز ساعت 18:29

 

<<

کرایه 44،000 تومان - امروز ساعت 11:29

افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی درپی اختلال شبکه توزیع سوخت

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما