به گزارش اکونا پرس،

دکتر میرهاشم موسوی در مراسم معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در حوزه منابع انسانی ایفای صحیح وظایف و تحقق اهداف سازمانی نمود زیادی در بهبود عملکرد کارکنان سازمان دارد و تاثیر این حوزه بر عملکرد و خدمت‌رسانی سازمان اهمیت فوق‌العاده دارد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه مدیران و کارکنان حوزه منابع انسانی باید به اهمیت و حساسیت ویژه این حوزه توجه داشته باشند، گفت: تحول، عدالت و اعتماد از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است و نقطه عطف تحول مربوط به حوزه منابع انسانی است. تحول از درون سازمان و از حوزه منابع انسانی آغاز می‌شود.

موسوی تناسب بین اختیارات و پاسخگویی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: در حوزه منابع انسانی باید از همه امکانات برای جذب، ساماندهی، نگهداشت، ایجاد انگیزه و ارتقاء عادلانه کارکنان اقدام کنیم و کارکنانی که کار مشابه و عناوین استخدامی مختلف دارند باید از شرایط عادلانه برخوردار شوند.

وی ادامه داد: شایسته‌گزینی در انتصابات در حوزه‌های مختلف سازمان از دیگر مسائل مهم است و انتظار کارکنان واحدهای اجرایی این است که ارتقائ شغلی عادلانه و متناسب با استحقاق افراد انجام شود.

موسوی ایجاد محیط و شرایط مناسب برای کار و خدمت به مردم در مراکز بیمه‌ای و درمانی تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: حوزه منابع انسانی باید از شرایط کاری و زندگی عموم کارکنان آگاهی داشته باشد و برای رفاه و بهبود شرایط کار و زندگی کارکنان اقدام کند.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی هدف نهایی تمامی اقدامات مدیریتی را بهبود و ارتقاء خدمات به جامعه تحت‌پوشش این سازمان دانست و گفت: محور ارزیابی فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی از منظر ذی‌نفعان این سازمان یعنی کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان خواهد بود و باید تا حد امکان خدمت‌محوری را در این سازمان تقویت کنیم.

موسوی آموزش مستمر و موثر کارکنان را از دیگر حوزه‌های دارای اهمیت در سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد و گفت: دانش سازمانی موتور محرک تحول است و حوزه منابع انسانی باید برای غنی شدن دانش سازمانی فعالیت کند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی انتصاب ابوالفضل عفت‌نژاد به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این سازمان را به دلیل روحیه تحول گرایی دانست و گفت: آقای عفت‌نژاد در حوزه منابع انسانی اهل فن است و روحیه تحول‌گرا در حوزه مدیریتی منابع انسانی دارد. مثبت‌نگری و تلاش شبانه‌روزی از دیگر روحیات ایشان است.

موسوی همچنین از تلاش‌ها و خدمات هادی زبده شیرکوهی، معاون سابق توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی تشکر کرد.

ابوالفضل عفت‌نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه از حسن اعتماد سرپرست سازمان تأمین اجتماعی تشکر کرد و گفت: از تمامی همکاران معاونت و سایر همکاران سازمان برای انجام بهینه مأموریت و ایجاد تحول در حوزه منابع انسانی درخواست کمک و همکاری دارم.

وی افزود: ایجاد عدالت و رفع تبعیض در نظامات جذب، نگهداشت و انتصابات کارکنان از برنامه‌های اصلی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی خواهد بود.

عفت‌نژاد ادامه داد: مهمترین اولویت این معاونت رسیدگی به خواسته‌ها و نیازهای کارکنان است و از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد عدالت در ارائه خدمات استفاده خواهد شد.