به گزارش اکونا پرس،

مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید بر تلاش این کمیسیون برای کمک به رفع مشکلات و چالش های صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: بسیاری از مشکلات به خصوص در اداره هلدینگ‌ها و شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی مشخص است و همه ما آن را می دانیم؛ البته این میزان از زیانده بودن و اثرگذاری منفی برخی از شرکت ها در وضعیت کنونی صندوق بازنشستگی قابل پیش‌بینی نبود.
وی با اشاره به اینکه این نشست سومین جلسه کمیته ویژه بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین در حوزه هلدینگ ها و شرکت‌ها درکمیسیون اجتماعی با مدیران صندوق بازنشستگی کشوری است، افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی با مدیرعامل جدید و مدیران ارشد این صندوق به منظور چاره اندیشی برای رفع مشکلات موجود و کمک به شناسایی روش‌هایی برای تامین حقوق بازنشستگان و کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش وابستگی به دولت است.