به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری شورای اسلامی شهرتهران، در بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران انتخاب دو نفر از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و نظارت «مقابله، کنترل و کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی» در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در همین زمینه اظهار داشت: شهرداری تهران موظف است تا با به کارگیری تمامی ظرفیت ها و امکانات مادی و معنوی که در اختیار دارد با جلب همکاری و استفاده از مشارکت سایر نهادها و دستگاه های مرتبط از جمله سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی اقدامات و فعالیت های لازم را در راستای راهبردهایی که در مصوبه به آن اشاره شده جهت پیشگیری، کاهش و مبارزه با اسیب های اجتماعی اقدام کند.

وی ادامه داد: جهت اجرای این مصوبه می بایست در شهرداری تهران ستادی تشکیل شود که در آن دو نفر از اعضا می بایست از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی اجتماعی و تایید شورای اسلامی شهر تهران باشند که در همین رابطه  خانم زهرا شمس احسان و اقای علیرضا نادعلی به عنوان اعضای این کمیته معرفی میگردند.

گفتنی است طی رای گیری صورت گرفته از مجموع 17 رای ماخوذه خانم زهرا شمس احسان با 14 رای و اقای نادعلی با 13 رای به عنوان عضو کمیته برنامه ریزی و نظارت « مقابله ،کنترل و کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی » انتخاب شدند.