به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیئت وزیران در جلسه 1400/8/23  به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات  کشور مصوب ۱۳۴۳ ، علی حسین رعیتی فرد را به عنوان نماینده این وزارتخانه در هیئت حمایت از صنایع تعیین کرد.
شایان ذکر است: از تاریخ تصویب قانون« حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور» در تاریخ 1343/3/9  هیأتی به نام «هیئت حمایت از صنایع» جهت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور در موارد مندرج در قانون مذکور، در وزارت اقتصاد تشکیل شد که مسئولیت آن از سال 1353 با حفظ شرح وظایف، به وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی واگذار شد.
این هیأت دارای 5 عضو از نمایندگان ورارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، اتاق صنایع و معادن ایران، یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی بوده که  اعضای آن (یا جانشینان آنها) به موجب پیشنهاد وزارتخانه ها و موسسات عضو و پس از تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند.