به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی مسکنی، امروز درحاشیه بازدید ازتعاونی مصرف کارکنان این وزارتخانه اعلام کرد : تنها مسیر افزایش اعتماد عمومی به تعاونی ها، شفافیت است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت مردمی بودن تعاونی ها گفت : افزایش کمی و کیفی تعاونی ها به شکل جدی از سوی وزارت مردم دنبال می شود.
وی تصریح کرد : هدف نهایی ما افزایش سهم بخش تعاون از کل کیک اقتصاد کشور است.
مسکنی تاکید کرد: برگزاری مجامع تعاونی ها به صورت الکترونیکی انجام شود.
معاون امور تعاون ادامه داد: اصلاح ساختاروجلوگیری از گلوگاه های فساد خیز در تعاونی ها به دو شکل نظارت بیرونی (بخش دولتی تعاون) و نظارت درونی (از طریق اعضای مجمع عمومی در مجامع سالانه تعاونی ها) انجام می شود.
وی افزود : وزارت مردم به عنوان متولی نظارت بخش دولتی تعاون، شفافیت و جلوگیری از فساد را از زیر مجموعه های خود آغاز می کند.
گفتنی است تعاونی مصرف کارکنان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ساختمان های شماره یک و دو فعالیت می کند.
در این بازدید بهرام درستکار ، مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی» گزارشی از عملکرد این تعاونی از سال های ۹۰ تا ۹۹ ارائه کرد.
تعاونی مصرف کارکنان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دارای 3 هزار و 195 نفر عضو است .
در حال حاضر3 هزار و 300 شرکت تعاونی مصرف با بیش از ۵ هزار فروشگاه در سطح کشور در گرایش های کارگری، کارمندی و محلی در حال خدمت رسانی به شهروندان است .