به گزارش اکونا پرس،

در این نمایشگاه کتاب‌ها و آثار پژوهشی همکاران سازمان تأمین اجتماعی و پژوهشگران این حوزه در غرفه مشترک سازمان تأمین اجتماعی و موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی عرضه شد.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و مجموعه های وابسته با حضور معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۲۴ آذر 1400 برگزار شد.

در حاشیه این نمایشگاه ، از 60 عنوان کتاب و مقالات پژوهشی در حوزه‌های مختلف پژوهشی رونمایی شد. همچنین در مراسم جداگانه ای نیز با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پژوهشگران برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه های وابسته تقدیر شد .

در این مراسم راحله سادات حسینی، ابوالفضل قاسمی، مجید امیدیان، سلیمان نارویی، مهدی طالبی و سامره یعقوبیان از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پژوهشگران برتر این سازمان مورد تقدیر قرار گرفتند.