به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از استانداری گیلان و در خواست ابطال کل مکاتبه شماره ۹۹/۸۰/۲۱/۳۶۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و کل مکاتبه شماره ۸۰۲۷/۹۹/۱/۲۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ فرماندار شهرستان، مبنی بر اینکه کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان های استان مشمول فوق العاده مرزی می باشد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این شرح که اولا؛ براساس بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» ثانیا: برمبنای بند سوم رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۳  مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، اعلام شده است که: «... برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعه ‌یافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوق‌العاده‌های موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند...» بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از حکم مقرر در بند سوم رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده  مناطق کمتر توسعه‌ یافته و بد آب و هوا پیش‌بینی شده است، ولی الزاما هر منطقه مرزی مشمول حکم مقرر در بند قانونی فوق نیست و بر همین اساس اطلاق مکاتبات شماره ۳۶۱۹؍۲۱؍۸۰؍۹۹ مورخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و شماره ۲۰۹۷؍۱؍۹۹؍۸۰۲۷ مورخ ۱۲؍۳؍۱۳۹۹ فرماندار شهرستان بندر انزلی که کلیه نقاط شهری و روستایی واقع در بخش مرزی شهرستان های استان گیلان و از جمله بندر انزلی را مشمول فوق‌العاده مرزی اعلام کرده است، از جهت آنکه الزاما هر منطقه مرزی مشمول فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا نیست، با بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و مفاد رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در حد اطلاق مذکور ابطال می‌شود