به گزارش اکونا پرس،

روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد؛ با نظر مساعد  دولت مردمی، پیشنهاد این سازمان درباره سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی اعلام می‌شود.