احد وظیفه درباره وضعیت دمای کشور اظهار کرد: به طور معمول گرم‌ترین دوره تابستان نیمه اول تیر تا اواسط مرداد ماه است. طی دو هفته آتی دمای غالب نقاط کشور به‌خصوص سواحل شمال در حد نرمال با گرایش به کمتر از نرمال است. به طور کلی تابستان دمای کشور بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس به‌ویژه در نیمه غربی کشور بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره بیشینه دمای تهران تا پایان تابستان گفت: به‌طور دقیق نمی‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد ولی تهران ممکن است دوباره دمای ۴۱ درجه را تجربه کند. برای روزهای آینده نیز انتظار داریم که همچنان هوای گرم تابستانی بالاتر از حد نرمال همچنان تداوم داشته باشد و انتظار کاهش زیاد دما را نداریم.

وظیفه ادامه داد: تهران طی ۱۰ روز آینده به‌ویژه طی این هفته در روز دوشنبه و سه‌شنبه (۳ و ۴مردادماه) کاهش دما و چهارشنبه و پنجشنبه( ۵ و ۶ مردادماه) افزایش دما خواهد داشت. باوجود این نواسانات دمایی، احتمال رسیدن به دمای بالاتر از ۴۱ ناچیز است و به احتمال زیاد دما پایین‌تر از ۴۱ درجه سلسیوس می‌شود که ناشی از گذر موج و ابرناک شدن هوا است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی تاکید کرد: به‌طور کلی دمای هوا در تابستان به‌ویژه در نیمه غربی کشور یک تا دو درجه بیش از حدنرمال است ولی در نیمه‌شرقی کشور در حد نرمال قرار دارد.

وظیفه درباره وضعیت بارندگی در کشور گفت: طی دو هفته آینده استان‌های جنوبی کشور شامل شرق فارس، هرمزگان، جنوب شرق کرمان و جنوب سیتان و بلوچستان به علت متاثر شدن از جریانات مونسون، بعد از ظهرها با رگبار و رعد و برق بیش از حد نرمال مواجه خواهند شد. تقریبا بارندگی در این مناطق بیش از حد نرمال خواهد بود.