به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا، یارانه نقدی مرحله سی و نهم  به کارت حکمت خانواده محترم نیروهای مسلح و ذینفعان بر اساس تعداد عائله خانوار در تاریخ 1401/6/15 واریز شد.