• معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در ادامه نظارت ها بر چرخه تولید و عرضه کالاهای بهداشتی و مورد نیاز مردم با…

۱