• رییس پژوهش و فناوری شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خبرداد؛

    همزمان با سال جهش تولید و ضرورت تعامل بخش دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان با صنعت در انجام فعالیت های پژوهشی هدفمند و ایجاد ارزش افزوده گوگرد و به پاس قدردانی…