به گزارش اکونا پرس،

موسی قربانی نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی و معاون قضایی سابق دیوان عدالت اداری در گفت‌وگوی تلویزیونی برنامه به وقت ایران با موضوع مهارت آموزی به بزهکاران و زندانیان، به عدم رضایت مندی در این حوزه به زندانیان اشاره کرد وگفت: به دلیل ناموفق بودن در بخش مهارت آموزی به بزهکاران و زندانیان و افزایش بی رویه زندانیان، در نظام جزایی  به یک بحران تبدیل شده است .

معاون قضایی سابق دیوان عدالت اداری با اشاره به واقعیات آماری گفت: درصد بالایی از زندانیان به‌دلیل نداشتن شغل و بیکاری به اعمال خلاف و بزهکاری روی آورده‌اند، الگویی که نشان می‌دهد کسب درآمد و داشتن شغل در کاهش آسیب‌های اجتماعی و انحراف در جامعه تاثیر بسیار زیادی دارد، پس اگر این مهارت آموزی و کسب درآمد مناسب در محیط زندان شکل بگیرد و به بیرون از زندان و بعد از آزادی بزهکار هم ادامه پیدا کند، انگیزه زندگی سالم را در فرد ایجاد کرده و هم از اعمال بزه و قاچاق برای کسب درآمد در زندان پیشگیری می کند.

وی افزود: دستگاه قضایی مظلوم واقع شده است، مجلس خود را از قوه قضاییه جدا می کند، دولت احساس تکلیف نسبت به قوه قضائیه نمی کند و در این حوزه باید حمایت دیگر قوا هم دخیل باشد طوری نباشد که فقط رئیس سازمان زندان ها پاسخگو باشد، و به دلیل اینکه نمی شود از ریاست قوه قضائیه در این خصوص سوال پرسید به ناچار قاضی دادسراها مورد سوال و مواخذه قرار می گیرند.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی مهمان دیگر برنامه به وقت ایران در خصوص مهارت آموزی به بزهکاران و زندانیان گفت: هر چند در نگاه نخست زندان دارای کارکردی تنبیهی برای فرد مجرم است ولی این محیط همیشه نمی تواند فرد را از آسیب های پیش بینی نشده در امان نگه دارد، یکی از مهمترین آسیب های زندان برای فرد خاطی، آموختن روش های مختلف بزهکاری به صورت حرفه یی است؛ زیرا در ندامتگاه های کشور مجرمان مختلف و افراد خطرناک در برخی موارد بدون تفکیک سابقه و جرم در کنار هم حضور دارند.

نوروزی با اشاره به ماده 190 برنامه سوم توسعه گفت: به منظور اصلاح وضعیت زندان ها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی سازمان زندان ها موظف است با همکاری انجمن ها و نهادهای مردمی نسبت به فعالتر کردن انجمن های حمایت از خانواده زندانیان و معدومین نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند و همچنین وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی مناسب اقدام کند، به نحوی که پس از اتمام دوره محکومیت آنها ضمن ارائه تأییدیه اشتغال، امکان حذف سوءپیشینه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.

وی افزود: وظیفه ما فقط نگهداری از زندانی نیست، بلکه باید به تربیت هم اهتمام ورزید و باید بستری برای اشتغال زندانی فراهم کرد. بیکاری زندانیان بسیار مخرب است و ممکن است فرد به عنصری بدتر از قبل تبدیل شود. و ایجاد ساز و کار برای کاستن مشکلات زندانی و خانواده‌اش باید در دستور کار قرار گیرد. بعضی اوقات خانواده زندانی واقعاً مقصر نیست و باید کاری کرد. علاوه بر نگرانی که بابت حبس عزیزشان دارند نباید درگیر مشکلات دیگری هم شوند و آزادی‌های مشروط، عفو و مرخصی مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد.