به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بررسی عملکرد مقایسه‌ای در ماه های اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که در ماه گذشته تعداد ۱۸۵ پرونده به هیات عمومی وارد شده است و ۲۹۵ مورد مختومه شده است که این نشان از رشد ۶۳ درصدی در آمار پرونده های مختومه در هیات عمومی دارد.

با بررسی آمارهای ارائه شده از سوی اداره کل آمار دیوان عدالت اداری، در ماه گذشته تعداد ۷۲ رای به ابطال، ۲۱ رای وحدت رویه و ۱۸ رای به عدم ابطال در صحن هیات عمومی صادر شده است.

گفتنی است به منظور تحقق سیاست‌های قوه قضائیه در راستای رفع اطاله در رسیدگی به پرونده ها، رئیس دیوان عدالت اداری از آذر ماه سال جاری جلسات هیات عمومی را با هدف رفع اطاله پرونده ها از یک روز در هفته، به هفته ای دو روز افزایش داد و همچنین به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی جلسات هیات عمومی در چند ماه گذشته به صورت مجازی برگزار می شود.