به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، براساس آمار گزارش و عملکرد یکسال گذشته شعب دیوان عدالت اداری، تعداد پرونده های قدیمی در شعب بدوی و تجدیدنظر به صورت چشمگیری کاهش داشته است. به طوری که از مجموع ۷۰ هزار و ۷۷۹ پرونده جریانی در شعب بدوی فقط ۱۲ فقره پرونده مربوط به سال ۹۷ و ماقبل آن می باشد و یک هزار و ۹۷۰ پرونده مربوط به سال ۹۸ و تعداد ۶۸ هزار و ۷۹۷ پرونده نیز مربوط به سال ۹۹ می باشد.

در ادامه این گزارش آمده است که از تعداد ۱۷ هزار و ۴۵ پرونده جریانی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فقط ۶۴ فقره از آن مربوط به سال ۹۷ و ماقبل آن می باشد و ۳۰۵ پرونده مربوط به سال ۹۸ و تعداد ۱۶ هزار و ۶۷۶ پرونده نیز مربوط به سال ۹۹ می باشد.

با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره کل آمار دیوان عدالت اداری، تعداد ۱۱ هزار و ۵۰ پرونده جریانی در اجرای احکام موجود است که از این تعداد یک هزار و ۴۱۰ فقره از آن مربوط به سال ۹۷ و ما قبل آن است و ۳ هزار و ۶۷ فقره نیز مربوط به سال ۹۸ و ۶هزار و ۵۷۳ مورد نیز جریانی می باشد.

براساس این گزارش، تعداد یک هزار و ۵۳۸ پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جریانی می باشد که از این تعداد، ۷۵ مورد آن مربوط به سال ۹۷ و ماقبل آن می باشد و ۲۶۴ پرونده مربوط به سال ۹۸ و تعداد یک هزار و ۱۹۹ پرونده مربوط به سال ۹۹ می باشد.

گفتنی است در سال ۹۵ متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی ۲۵۹ روز بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۱۳۰ روز رسیده است که این کاهش ۱۲۹ روزه موجب سرعت در رسیدگی پرونده ها و در نتیجه به روز بودن شعبات دارد. همچنین در سال ۹۵ متوسط زمان رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۲۱۵ روز بوده است که با کاهش ۱۴۰ روزه در زمان رسیدگی این رقم در سال ۹۹ به ۷۵ روز رسیده است.