به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین ، در جلسه مشترک استانداران به ریاست وزیر کشور در محل وزارت کشور احمد وحیدی سید مجتبی ابطحی را به سمت دستیار ویژه وزیر کشور در امور فلسطین و محور مقاومت منصوب کرد.

وزیر کشور در این جلسه با اشاره به سابقه سید مجتبی ابطحی در حوزه فلسطین و محور مقاومت از تمامی استانداران خواست با دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین و دستیار ویژه وزیر کشور در امور فلسطین و محور مقاومت، همکاری مقتضی را داشته باشند.