به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ایسنا، در ادامه این یاداشت آمده است: برای گرامیداشت یاد مردان، زنان و کودکان بیگناه قربانی آن حمله تروریستی بدنام، در ایران عزای ملی اعلام شده است. ما آن اقدام بزدلانه تروریستی و در واقع هر اقدام تروریستی را، در هر کجا و توسط هر کسی که مرتکب شده باشد، به شدت محکوم می کنیم. عاملان و سازمان دهندگان اقدامات تروریستی باید محاکمه شوند.

 در حال حاضر تحقیقات همه جانبه برای شناسایی و دستگیری عوامل سازماندهی این جنایت از پیش طراحی شده و هولناک ادامه دارد. همزمان، جمهوری اسلامی ایران متعهد است از تمامی سازوکارهای موجود برای اطمینان از پاسخگویی مسئولین و همدستان آنها در این اقدام شنیع تروریستی استفاده کند. 
ایران بیش از هر زمان دیگری مصمم است تا با مضاعف کردن تلاش‌های خود برای حفاظت از مرزهای خود و حفاظت از شهروندان خود در برابر بلای تروریسم، در برابر افراط گرایی و تروریسم خشن بایستد.
 جمهوری اسلامی ایران از همه کشورهای عضو می‌خواهد که مسئولیت خود را در مبارزه با تروریسم به دوش بگیرند و در همین راستا از همه کشورها نیز انتظار دارد که این اقدام منفور تروریستی را محکوم کنند.