به گزارش اکونا پرس،

سردار غلامعلی حیدری در شورای پدافند غیرعامل استان مرکزی با اشاره به توجه ویژه ستاد پدافند غیرعامل کشور به مباحث آسیب های زیرساختی عنوان کرد: با پیشرفت علم و تکنولوژی تهدید نیز افزایش یافته است.

وی بیان کرد: امروز مباحث ساختاری فناورانه و دانش پایه به خود گرفته است و باید تلاش شود که برای مقابله با این تهدیدات، دفاع دانش پایه و علمی مدنظر قرار گیرد .

 حیدری با اشاره به قطعه ها قدیمی و ارگ ها که در ساخت آنها الزامات دفاعی در نظر گرفته شده است این امر را نشان از رسوخ پدافند در ذات معماری ایران دانست که دشمنان امکان نفوذ به این قطعه و ارگ ها خاصه ارگ بم را نیافت و بیان کرد: امروز ساختار تهدیدات تغییر کرده است و به دلیل دانش پایه بودن تهدیدات باید مقابله تفاوت داشته باشد.

وی گفت : راهبرد نهایی پدافند غیرعامل به معنای خود اتکایی استانهاست که این امر قطعا یکی از راهکارهای توسعه استان ها محسوب می شود که در بحث ذخایر راهبردی، غذا و انرژی نیز صدق می‌کند و حتی نباید به استان های همجوار نیز وابسته بود.

معاون بسیج  و امور استان‌های  سازمان پدافند غیرعامل  کشور هدف از پدافند غیرعامل را صیانت از سرمایه انسانی  دانست تا در صورت بروز خطر حداقل تلفات به حداقل برسد .

معاون بسیج  و امور استان‌های  سازمان پدافند غیرعامل  کشور در خصوص هم پوشانی وظایف مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: این دو سازمان در برخی وظایف دارای هم پوشانی هستند اما سازمان مدیریت بحران در حوزه حوادث طبیعی و سازمان پدافند غیرعامل در حوزه دست سازهای انسانی فعالیت دارد به همین دلیل دارای وظایف جداگانه نیز هستند.