به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت خارجه‌، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه، افزود: متاسفانه دستگاه دیپلماسی آمریکا ناتوان از انجام ابتکار و راهکار‌های دیپلماتیک و معقول بوده و تنها اتکاء آن‌ها به زور و تروریسم اقتصادی است.
موسوی تصریح کرد: دیپلماسی قلدر مآبانه ایالات متحده که در ارتباط با سایر کشور‌ها و حتی سازو کار‌های بین المللی و چند جانبه نیز بکار گرفته می‌شود به یک معضل جهانی تبدیل شده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان اظهار داشت: بهتر است ایالات متحده بجای تحریم‌های تکراری و غوغا سالاری که قطعا آن‌ها را به اهدافشان نخواهد رساند، از غوطه ور شدن هر چه بیشتر در توهمات خود ساخته دست برداشته و به اجرای تعهدات خود در برجام باز گردد.