به گزارش اکونا پرس،

 نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 20 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با 62 موافق، 116 مخالف و 5 ممتنع با کلیات این طرح 218 نماینده حاضر در صحن کردند.

در این طرح آمده بود؛

در صورت اذن فرماندهی کل قوا و مانند همان چه در برنامه آمده است؛ با رعایت بند 3 ماده 45 قانون وظیفه عمومی اصلاحی مصوب 22 آبان 90 ، فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور از 12 روز کسر خدمت برخورار می شوند.

فرزندان آزادگان به ازار هرماه اسارت از12 روز کسر خدمت برخوردار و فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبای از 12 روز کسر خدمت برخوردار می شوند.