به گزارش اکونا پرس،

«عبدالرضا رحمانی فضلی»  در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت کشور با توجه به جایگاهش در نظام مدیریتی کشور به ‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی،‌هم از نظر موضوع و هم از نظر جغرافیا تمام کشور را تقریبا شامل می شود، اظهار داشت: هر موضوعی که در کشور وجود دارد، باید به مرحله اجرا برود، بعد از تصویب قانون  در مجلس و یا مصوبات دولت و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، باید در جغرافیای استان‌ها و شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها عملیاتی و اجرایی شود تا تجلی اهداف را در بین مردم آن سرزمین‌ها ببینیم.

وی افزود: استان‌ها در سراسر کشور و استانداران به‌عنوان مدیران بین بخشی و فراقوه ای باید با هماهنگی - که اولین وظیفه استانداری ها است- بتوانند این تصمیمات و مصوبات را اجرایی کنند. برای همین حضور وزارت کشور در سراسر کشور با یک ساختار بسیار بزرگ و متنوع مواجه است.  ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاونت استانداری، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استان ها، ۴۴۶ فرماندار، ۱۱۰۴ بخشدار، ۱۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰  دهیار داریم که همه آنان وظیفه دارند مصوبات و تصمیمات و قوانین و مقررات را به مرحله اجرا در بیاورند .

وزیر کشور خاطرنشان کرد: بنابراین مدیریت چنین مساله ای در کشور از حیث تنوع موضوعی از ثبت تولد تا ثبت فوت، همه فعالیت‌ها در بستر هماهنگی‌های وزارت کشور محقق می شود. از این جهت موضوع وزارت کشور به عنوان یک نهاد موثر می تواند عامل شتاب دهنده و همکار و هم افزا با مجلس و نمایندگان باشد.

رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت ۷ ساله خود در وزارت کشور گفت: در این مدت تصمیم براین بود با حفظ وحدت، انسجام و همدلی و همراهی بتوانیم هم افزایی کنیم و کارها را پیش ببریم که تاکنون هم این موضوع روی داد. در استان‌ها با حوزه‌های مختلف تاثیرگذار اجتماعی روبرو هستیم که همه اینها درصورت نبود همکاری و هماهنگی بین شان، دچار مشکل می شویم.

وی یادآور شد: از یک طرف نمایندگی ولی فقیه را به عنوان فردی بسیار موثر در سطح استان‌ها داریم که می تواند در هماهنگی با استانداری نقش موثری در افزایش کارآمدی بهره‌وری و تاثیرگذاری باشد ؛ از آن طرف نیروهای مسلح را در استان‌ها در درون شورای تامین یا شورای بحران با هماهنگی می توانند تاثیرگذار باشند، یا اینکه قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل در استان‌ها در صورت هماهنگ و منسجم عمل کردن، تاثیرگذاری‌اش افزایش می‌یابد.  

وی افزود: موضوع نمایندگان به عنوان یک قوه مستقل هم وضعیت چنین است که می توانند هم پیگیر و هم مطالبه گر در استان ها و هم ناظر در حوزه های انتخاباتی خود و در پیشبرد کار موثر باشند.

وی اضافه کرد: این سیاست ما از اول بوده که با هماهنگی کار کنیم و تا کنون هم خلاف عمل نکردیم. با توجه به نبود حتی یک مورد اختلاف در دیگر حوزه ها و اگر موردی هم بوده به سرعت حل شد ه است، وزارت کشور خوب عمل کرده است.

انتخابات به بستری برای تقویت و انسجام وحدت ملی باید تبدیل شود

رحمانی فضلی در ادامه درباره وحدت و انسجام در سطح ملی، اظهار داشت: مساله ای که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم وحدت است. وزارت کشور به عنوان نهادی که مسئولیت فعالیت‌های سیاسی، هدایت و مدیریت جریانات سیاسی و نظارت به فعالیت های سیاسی را برعهده دارد، سیاسی نه به معنای احزاب، تشکل‌ها روزنامه‌ها، رسانه‌ها،  بلکه به معنای تحولات، فعالیت ها و جریانات سیاسی که در بستر اراده مردم، فرهنگ و شرایط سیاسی اجتماعی و سیاسی تحقق می یابد، را در بر می گیرد. مثلا انتخابات به عنوان یک جریان سیاسی برای ما مهم است که هر انتخابات را بستری برای تقویت و انسجام وحدت ملی آن را تبدیل کنیم نه اینکه انتخابات موجب شود انشقاقی در حوزه سیاسی داشته باشیم.