به گزارش اکونا پرس،

سعید خطیب زاده در گفتگو با پرس تی وی و در واکنش به اظهارات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره لغو گام به گام تحریم‌های ایران افزود: همانطور که بار‌ها به روشنی گفته شده است، هیچ طرح گام به گامی مطرح نیست و سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران برداشته شدن همه تحریم‌های آمریکاست اعم از آن‌هایی که ترامپ پس از خروج از برجام مجدد اعمال و یا ابتدا برقرار کرد و همچنین تحریم‌هایی که تحت هر عنوان دیگری اعمال شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: بدیهی است این رفع تحریم‌ها باید موثر بوده و مورد راستی آزمایی توسط ایران قرار گیرد.

خطیب زاده همچنین گفت: توقف اقدامات جبرانی ایران و بازگرداندن آن‌ها تنها متعاقب برداشته شدن همه تحریم‌ها و راستی آزمایی صورت خواهد گرفت.