به گزارش اکونا پرس،

علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: پس از ۲۳۴روز آمار جانباختگان کرونا امروز مجدداً دو رقمی شد. تأمین گسترده واکسن از سوی نهاد‌های مرتبط با دیپلماسی و بهداشت و درمان در کنار همراهی مردم در رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، موجب احیاء امید مردم شده است.

سخنگوی دولت تاکید کرده است: همراهی دولت و مردم در همه زمینه‌ها راهگشاست و باید ادامه یابد.