به گزارش اکونا پرس،

معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس در گفت‌وگو با اکوناپرس ،در خصوص وضعیت نامناسب تعداد پزشک و پرستار در کشور و ناعدالتی موجود در توزیع پزشک گفت:باتوجه به شرایط ایجاد شده توسط پاندمی کرونا ویروس در این سال ها نیاز جهان به خدمات پزشکی و پیراپزشکی افزایش پیدا کرده است،به گونه ای که بیش از پیش احساس نیاز به پزشک در جامعه بشری احساس شد،اما این در حالی است که اکنون به دلیل تفاوت معنا داری که میان درآمد پزشکان و پرستاران کشورمان با سایر کشورها وجود دارد متاسفانه ما شاهد مهاجرت آن ها به دیگر کشور ها به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم،این وضعیت می‌طلبد که نظام درآمدی این عزیزان تغییر کند،به گونه ای که این نظام در‌آمدی متناسب با شرایط معیشتی پزشکان و پرستاران باشد.

این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس افزود:از سوی دیگر ما در توزیع پزشک هم شاهد یک بی‌عدالتی محض در کشور هستیم،درواقع جذابیت های لازم برای مناطق محروم در خصوص این مهم ایجاد نشده است،برای مثال هم اکنون در پهنه جنوب سیستان و بلوچستان با جمعیت ۶۵۰ هزارنفری فقط یک پزشک متخصص عفونی فعالیت دارد،بر همین اساس می‌طلبد که  شاهد یک بازنگری اساسی و بنیادین در افزایش ظرفیت جذب پزشکان و توجه ویژه به حوزه های معیشتی پزشکان و پرستاران عزیز باشیم.

این عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان همچنین درخصوص اهمیت توجه ویژه به موضوع گردشگری سلامت و آورده ای که این مهم می‌تواند برای کشور داشته باشد،گفت:در این خصوص معتقدم اگر یک سازوکار و سامان‌دهی صحیحی ایجاد شود درکنار جلوگیری از مهاجرت پزشکان و پرستاران می‌تواند ارزش های افزوده زیادی برای کشور ایجاد کند و ارز آوری نیز داشته باشد،اما اگر تدبیر نشود و ظرفیت ها را افزایش ندهیم طبیعتا شاهد کمبود پزشک و پرستار در کشور خواهیم بود.