به گزارش اکونا پرس،

حسن‌ نوروزی در گفت‌گو با اکوناپرس در خصوص رفع انحصار وکالت و جبران کمبود تعداد وکیل در کشور بیان کرد:سالیان سال است که می گوییم با هر نوع انحصار در این حوزه مخالف هستیم،باید توجه کنیم که ما باید به نسبت میزان جمعیتی که در کشور داریم وکیل هم داشته باشیم تا امور حقوقی و قضایی افراد جامعه با استفاده از وکیل و دانش حقوقی پیگیری شود،یعنی باید ما به نسبت شهروندان و به تناسب جمعیت کشور هم وکیل،هم کارشناسحقوقی و هم داور حقوقی داشته باشیم.

وی افزود:به هر شکل اعتقاد ما بر این است اگر ما بخواهیم کار وکالت و تعداد وکیل در سطح کشور توسعه و گسترش پیدا کند راه حل همین اساس که مقداری راه را برای ورود وکلا در بازار حقوقی ایران باز بگذاریم،راه حل هم این است که قوه قضاییه و کانون وکلا آزمون های پذیرش را در این حوزه را افزایش دهند،راه دیگر این است که درصد شاخص قبولی در آزمون را کاهش دهند،برای مثال نگویند که ۷۰ درصد نمره لازم است،این موضوع تغییر پیدا کند و ۶۰ یا ۵۵ درصد نمره برای قبولی در آزمون کافی باشد،باید با اینگونه اقدامات راه برای وکلای جدید باز شود و در نتیجه می‌توانیم وکلای درجه یک،دو و سه داشته باشیم.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تاکید کرد:به هر شکل باید به اهمیت توسعه این حوزه و اهمیت اشتغال وکلا و تسهیل دسترسی افراد جامعه به وکلا توجه کنیم،ما در حین بررسی طرح مالکیت صنعتی در مجلس بر اهمیت وکلایی که می‌توانند در این حوزه فعالیت داشته باشند نیز تاکید کردیم حرفه وکلات و توسعه آن امری مهم حائز اهمیتی می‌باشد،در مجموع اعتقاد ما بر این است که باید راه ورود وکلای جدید را باز بگذاریم و کبه راه حل های این حوزه توجه کنیم.