به گزارش اکونا پرس،

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: دوگانه کاذب میان برجام (که ایران، بر خلاف آمریکا، هنوز عضو آن است) و روابط خوب بین ایران و همسایگانش از جمله روسیه، این واقعیت را پنهان نمی‌کند که بی‌تصمیمی آمریکا ی عهدشکن مهمترین مانع رسیدن به توافق است.

وی تاکید کرد: ‌سیاست همسایگی ما مشروط به برجام یا اجازه آمریکا نیست.